Galleri

 

Dampsaga alle 20

2050 Jessheim

styret@saga-senter.no

Klikk på bildet for en presentasjon fra Jessheim Byutvikling av

Saga senter og Saga Atrium

 

Bilder av Jessheim og dampsagtomta i et historisk perspektiv.

 

Da jernbanen kom til Ullensaker i 1854, ble Trøgstad først valgt som navn på stasjonen. "Alle" visste hvor Trøgstad skysstasjon lå. Etter hvert ble navnet på jernbanestasjonen endret - først til Jessum, senere til Jesseim og endelig til dagens navn Jessheim.

Dampsaga 1962

Bildet er utlånt fra Akershus fylkesmuseum