Siste nytt

 

Dampsaga alle 20

2050 Jessheim

styret@saga-senter.no

Siste nytt

 

(februar 2017)

Info til seksjonseiere om faktura for fellesutgifter

Vennligst klikk her for å lese brev fra forretningsfører vedrørende faktura for fellesutgifter.

 

(januar 2017)

Ny forretningsfører

Sameiet har fra 1.1.2017 engasjert ny forretningsfører. Det medfører bl.a. at de månedlige felleskostnadene skal betales til et nytt kontonummer.

 

Om Sagabyen

Styret ønsker alle et godt nytt år og informerer her om siste nytt i utbyggingen rundt Saga senter. Saga atrium er klar for innflytting, første byggetrinn av Saga terrasse er ute for salg og Sagaparken er til 80% ferdig. På forsommeren blir så Dampsaga alle ferdigstillt.

 

Saga Atrium:

Nå er det rett før overlevering til kundene og de første overtar sine leiligheter onsdag 25.01.2017. Deretter vil alle de øvrige nye eierne overta i løpet av januar måned.

Vi har tre leiligheter igjen, så det er fortsatt muligheter. Les mer her www.sagabyen.no/

 

Dampsaga Allé

Denne åpnes for gjennomkjøring fra Henrik Bulls veg tirsdag 24.01.2017. (Skiltet 30 km/t).

Veien blir driftet av Jessheim Byutvikling fram til kommunal overtakelse sommeren 2017. Kantparkering i Dampsaga Allé blir forvaltet av Europark inntil videre – oppstart 10 februar.

På forsommeren blir Dampsaga Allé og gjenstående arbeid i Jacobsgata ferdigstillt.

 

Saga Terrasse

Brakkeriggen blir nå flyttet opp mot rundkjøringen i Henrik Bulls Veg/Tverrvegen (uke 7). Innkjøring og utkjøring til byggeområdet vil skje fra nord. (kortest mulig kjøring i Dampsaga Allé).

I dette området er det opparbeidet en plass med freseasfalt for å redusere eventuelle støvplager. Området mot byggeplass blir adskilt fra Dampsaga Allé med gjerde slik at minst mulig byggeaktivitet vil skje fra gateside.

Vi starter om ikke så lenge med etablering av overvannsystem langs jernbanen, forberede for støyskjerm samt omlegging av høyspentlinje og annen infrastruktur.

 

Første byggetrinn er nå ute i salg og det har blitt godt mottatt i markedet. Vi har nå solgt 78 av 97 leiligheter og har planer om å legge ut neste byggetrinn for salg i mars/april.

Oppstart byggearbeider er planlagt i april/mai, med stipulert overlevering 2/3 kvartal 2019. Vi vil her sende ut nærmere info. Naboregistreringer og oppfølging av rystelser mot dere som naboer vil følges opp under byggearbeidene.

 

Saga Parken, overgang, administrasjonsbygget og pakkhuset.

Saga parken er 80% ferdig og resten blir opparbeidet i forbindelse med ferdigstillelse av første byggetrinn i Saga Terrasse. Gangbru/overgangen er i prosess, men her vil det være jernbaneverket som vil legge føringene for stasjonen og andre stasjoner på banen mot Dal. Men vi prøver å få avklaringer og rammer på plass slik at en etablering er mulig.

 

Arbeider med administrasjonsbygget vil igangsettes i mars med en planlagt ferdigstilles i løpet av inneværende år. Pakkhuset blir nå rensket innvendig og sikret, men her har vi ennå ikke fastlagt bruken av huset. Her er det mange ideer, men hvis dere har gode forslag, er vi mottakelig for innspill. Bruken vil jo også i stor grad være avhengig av overgang og plattform på vår side.

 

Området i Nord

I området Dampsaga Nord er plassen benyttet til parkering og midlertid nærvarmeanlegg for Pemco. Planen er at dette nærvarmeanlegget skal flyttes om en 5 års tid og en omregulering av dette området vil da skje.

 

Vi håper at vi med byggearbeidene ikke har plaget dere i for stor grad, men må samtidig erkjenne at byggearbeider vil kunne gi ulemper.

 

Ellers vil vi samtidig gi ros til dem som har varslet om uvedkommende inne på byggeområdet, og andre forhold. En ting er å sikre verdier, men det viktigste er at uvedkommende, og særlig barn/ungdom, ikke kommer til skade.

 

 

(desember 2016)

Ny forretningsfører

Sameiet har fra 1.1.2017 engasjert ny forretningsfører. Det medfører bl.a. at de månedlige felleskostnadene skal betales til et nytt kontonummer. Les mer om dette her.

 

(oktober 2016)

Feil i H-nummersystemet

Styret er gjort oppmerksom på at flere seksjoner i sameiet har fått feil H-nummer/bruksenhetsnummer. Styret vil klistre nye etiketter på dører. Disse må ikke fjernes! Vennligst klikk her for å lese styrets orientering. Sjekk der hvordan du melder en endring til Folkeregisteret.

 

(desember 2015)

Nytt skjema for utleiere:

Styret ber om å bli underrettet om nye leieboere ved utleie. Vennligst fyll ut dette skjemaet og returner det til styret.

Informasjonsskriv

For å gjøre bomiljøet i Saga senter så friksjonsfritt som mulig, har styret laget en orientering til eiere og beboere. Styret ber om at alle gjør seg kjent med dette og følger oppfordringene. Skrivet finner du her.

(august 2015)

I styrets informasjonsskriv datert august 2015, orienteres om konsekvenser av at Jessheim kabel-tv er konkurs og at leveranse av tv-signaler og internettforbindelse er overtatt av firmaet Get.

(mai 2015)

Les styrets informasjonsskriv datert mai 2015. Det gjengir saker tatt opp på beboermøtet 27. april.

 

I årsmøtet i sameiet 27.4.2015 ble vedtektene endret. Last ned en pdf-fil av dokumentet som inneholder vedtektene til Saga senter slik de ble vedtatt i sameiermøtet.

Les også protokoll fra det samme årsmøtet.

(februar 2015)

Kontor

Styret har leid et kontor i de nye lokalene til Jessheim byutvikling i Sagasenteret.

Hensikten med dette er å ha et eget sted der vi kan samle alle våre dokumenter, infomaterialet, holde styremøter, møte beboere og leverandører av forskjellige tjenester til sameiet.

Her kan vi f.eks. lage navnelapper til postkasser/ringe klokker, oppdatere beboerinfo osv.

Kontoret vil i startfasen være bemannet på kveldstid for å svare på henvendelser fra beboere:

Hver 1. og 3. tirsdag i måneden kl 1800-1900.

(oktober 2014)

Lufting av radiator

Nøkkel for lufting av radiator

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene noe særlig varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene, må du lufte dem (hele året). Om det er mye luft i radiatoren, er det sjanse for rust på innsida, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Slik lufter du en radiator:

* Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe en i en vanlig jernvarebutikk (f.eks. Jernia). Nøkkelen er ganske liten (ca 2 cm), og har en rund ende med firkanta hull. Se bildet.

* I enden av radiatoren (på motsett side av der røret kommer inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at lufta går ut.

Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut. Vent til det begynner å komme ut vann, og la det renne ut en desiliter vann (i en liten kopp) så du er sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med ei fille og en liten bolle til dette.

 

Trenger du hjelp?

Kontakt : Sunil Verma 95717070 eller Per Wikstad 91124766