Vedtekter

 

Dampsaga alle 20

2050 Jessheim

styret@saga-senter.no

Sameiets vedtekter

 

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET “SAGA SENTER” - INNHOLD

1 Navn og omfang

2 Formål

3 Rettslig råderett

4 Sameiermøtene

5 Ekstraordinært sameiermøte

6 Sameiermøtets vedtak

7 Styret

8 Bruken av eiendommen

8.1 Generelt

8.2 Særregler om fellesarealet

8.2.1 Boligseksjonenes særrett

8.2.2 Næringsseksjonenes særrett

8.3 Bygningsmessige arbeider

8.4 Reklame og profilering

8.5 Avfallsbrønner

9 Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt

10 Sameiets vedlikeholdsplikt

11 Felleskostnader

12 Betaling av fellesutgifter

13 Ansvar for egen bruksenhet

14 Ombygging og endring av egen bruksenhet

15 Forsikring

16 Registrering av sameiere

17 Mislighold og fravikelse

18 Inhabilitet

19 Endringer i vedtektene

20 Parkeringsplasser og boder

Last ned en pdf-fil av dokumentet som inneholder vedtektene til Saga senter slik de ble vedtatt i sameiermøte 15. mars 2016.